Verhuur

Mollenbestrijder
Mollenbestrijder

Een mengsel van benzine en diesel wordt tot verdamping gebracht. 
Deze rook met hoog CO-gehalte wordt via een flexibele metaalslang in de gangengalerijen van de mollen geblazen en verlamt in enkele seconden de ademwegen met een pijnloze dood tot gevolg.  Ook veld- en woelmuizen kunnen met de Mauki doeltreffend bestreden worden.
Artikelnummer: Mollenbestrijder
created by PopCom